Какво ти браво? Какви чудесии? Най-скучния и безпаметен спийд от самото начало на травиан.