най-добре наистина примирие
да се напием като хората
хубав празник е