Бих попитал какво се прави за да се спре ползването на скриптове които да подпомагат играчите? По конкретно стартирането на няколко атаки в секунда. Мога да приема че сръчен младеж може да пусне 4...