Резултатите от проведената анкета категорично показаха, че Натарският акаунт ще бъде отключен след празничните почивни дни.

Весело изкарване на празниците!


Поздрави.
/Kalin4y