Вие гъбаркате ли се бре, докато влезна при мен и двата ситъра и избеснявам. Това временна мярка ли е или постоянно ще е така? Ще ви спамя всеки ден докато не отговорите