¬иждаме об€вено примирие/€вно за ¬еликден/, това важи ли и за с1- строи се „удо, /преди поне анкета имаше за мнение на играчите/; дайте отговор, мол€?