Функции
 • Дневната задача "Допринеси за кланов бонус" беше променена така, че сумата на необходимите дарения да се покачва с броя на селата, които притежавате.
 • Промяна бе направена в описателния текст в резиденцията и палата, за да отговаря на реалната цел на сградите.
 • Обяснение бива показано за автоматичната протекция на RoA, така че да е полезно.
 • Рядък случай беше оправен във видеата, така че майсторът строител да не се намесва в тях.
 • Скоростта вече е добавена към поправянето на капани, така че капаните се поправят по-бързо на скоростни сървъри.
 • Същата информация бива използвана за изоставени долини, както и за села и оазиси, така че да бъде показана правилно на края на света.
 • Бутоните за смяна са деактивирани визуално, когато няма свободно жито с цел да предотврати чувството на играчите, че са измамени.
 • Текстът "покажи повече" беше сменен на "покажи по-малко", където подобава, с цел да отговаря на реалното приложение.


Коригирани бъгове
 • RoA – Кланов бонус: Прозорецът не бе приравнен с индикатора за ниво.
 • Майстор строител: Нямаше индикация, че сградата е била в процес на строене, когато е била подобрена до максималното ниво.
 • Бутонът за подобряване не е обновен до деактивираното си състояние, ако няма достатъчно ресурси.
 • Цветът на региона бе променен, така че сега да има отличаващи се граници.
 • Натари: Доклади не бяха получавани за атаки след заселване в сивата зона
 • Адакемия/Ковачница: Таймерът за проучванията бе премахнат.