RoA функции – Алианс бонуси


Кратко описание:

Играчи от алианса могат да даряват ресурси, за да отключат различни бонуси за всички играчи в алианса. Има 4 типа бонуси и всеки от тях има 5 нива за отключване, които постепенно увеличават ефекта на бонуса.
По-долу можете да видите какви бонуси са налични и какви са ефектите им:
· Трениране: Продукцията на войски във всички сгради за трениране е по-бърза.
· Философия: Културните точки се произвеждат по-бързо. (Празненствата в кметството не се влияят).
· Металургия: Стойностите на атака и защита на войските бива увеличена над подобренията от ковачницата.
· Търговия: Търговците имат по-голям капацитет.
Ефекти

Ефектите на всеки от бонусите зависи от тяхното ниво:
ниво
Трениране Философия Металургия Търговия
Ниво 0 0 % 0 % 0 % 0 %
Ниво 1 2 % 2 % 2 % 20 %
Ниво 2 4 % 4 % 4 % 40 %
Ниво 3 6 % 6 % 6 % 60 %
Ниво 4 8 % 8 % 8 % 80 %
Ниво 5 (макс.) 10 % 10 % 10 % 100 %

Отключване на бонуси


· Всяко ниво изисква различна сума ресурси за отключване – колкото по-високо е нивото, толкова по-голяма е и сумата.
· Всички 4 бонуса имат същите изисквания и време за подобрение.
· Веднъж щом играчите са дарили необходимата сума ресурси, брояча за отключването стартира. Сумата и времето зависят от нивото.
· Също така има лимит на това колко ресурси даден играч може да дарява дневно, зависещ от нивото на най-развития бонус в алианса.
· Няма значение кои ресурси биват дарени. Само общата сума се смята, не вида ресурс.
· Ресурси не могат да бъдат дарявани докато следващото ниво е в процес на отключване.
Времето, лимитите и необходимите дарения за отключване на всяко ниво са показани в таблицата отдолу:
Ниво на бонуса в момента Време за подобрение Необходими дарения Лимит на дарения
Ниво 0 до Ниво 1 24 часа ( / скорост) 2,400,000 ресурси 300,000 ресурси (* скорост)
Ниво 1 до Ниво 2 48 часа ( / скорост) 19,200,000 ресурси 400,000 ресурси (* скорост)
Ниво 2 до Ниво 3 72 часа ( / скорост) 38,400,000 ресурси 550,000 ресурси (* скорост)
Ниво 3 до Ниво 4 96 часа ( / скорост) 76,800,000 ресурси 750,000 ресурси (* скорост)
Ниво 4 до Ниво 5 120 часа ( / скорост) 153,600,000 ресурси 1,000,000 ресурси (* скорост)
Ниво 5 и нагоре --- (най-високо ниво) --- (най-високо ниво) --- (най-високо ниво)
За 3 Злато, можете да утроите дарението си. Например, дарение от 10,000 ресурси ще се брои като 30,000 - но все още не можете да надвишите лимита на дарения по този начин.
Важни бележки

· Бонусът за трениране е умножен със съответните ефекти на предметите на героя (Шлем на наемника и т.н.).
· Бонусът философия брои точки култура, които са произведени само от сгради и шлем на героя Произведения на изкуството, празненства в кметството и награди от задачи не печелят от алиансовия бонус.
· Бонусът от металургия е умножен по подобренията в ковачницата.
· Търговският бонус е умножен по ефекта на търговската палата.
Пример:
Базов капацитет на Галски търговец = 750
Капацитет с ниво 3 бонус: 750 * 1.6 = 1,200
Капацитет с ниво 3 бонус и ниво 20 търговска палата: 750 * 1.6 * 3 = 3,600

Веднъж щом бонусът е отключен, той е активен за всички играчи в алианса, с някои изключения за нови играчи:
Ниво на бонуса в момента На разположение за новоприсъединили се играчи
Ниво 0 веднага
Ниво 1 веднага
Ниво 2 след 24 часа ( / скорост)
Ниво 3 след 48 часа ( / скорост)
Ниво 4 след 72 часа ( / скорост)
Ниво 5 след 96 часа ( / скорост)

Пример: Алиансът има ниво 3 бонус металургия на 3х скоростен сървър. Играч, който се присъедини към този алианс, ще вземе бонуса за своите войски 16 часа (48/3) след присъединяване
RoA Функции – Разпределение на точки защита


Кратко описание:

Точките защита се даваха на собственика на защитаващия се град дори когато повечето защитаващи единици са на различни играчи. Това бе променено, така че защитните точки да бъдат разпределяни между всички защитници на базата на запасите от жито предоставените защитаващи единици които са взели участие в защитата на града.
Калкулацията на точки защита е показана в примера отдолу:
Играчи Армия Запаси жито Точки защита преди Точки защита сега
Играч A (нападател) 1,200 бойци с боздуган 1,200 - -
Играч Б (защитник – собственик на града) 1,000 фаланги 1*1,000 = 1,000 1,200 300 (25 %)
Играч В (подкрепление 1) 1,000 фаланги 1*1,000 = 1,000 0 300 (25 %)
Играч Г (подкрепление 2) 1,000
паладини
2*1,000 = 2,000 0 600 (50 %)

Както можете да видите, играчът, подкрепил града с 1000 паладина, ще вземе повече точки защита. Като цяло, това означава, че активни защитници, които често подкрепят други играчи, ще спечелят повече признание за усилията си и ще имат шанс да се изкачат на върха на класациите.